Ekengren Software Solutions erbjuder tjänster inom följande områden.

Databasprogrammering

Databastjänster utförs för primärt Microsoft SQL Server, men till viss del även för t.ex. MySQL.
 • Optimeringar
  Optimeringar av befintliga databaser genom analys och införande av nya eller ändrade index, primärnycklar, etc.
 • Analys
  Analys av befintliga SQL-frågor, skript eller procedurer, samt databasscheman.
 • Programmering
  Skapa eller justera SQL-frågor, skript, procedurer och databasschema.

Integrationer

 • Filtransformeringar
  Transformation av filer mellan olika format och transport av dessa.
 • Webservice-gränssnitt
  Skapande av webservice-gränssnitt mot befintliga system.
 • Webservice-anrop
  Skapande av anropande kod mot andra webservice-gränssnitt.

Programmering

Programmering sker primärt i Windows/.NET-miljö
 • Hjälpprogram
  Skapande av olika typer av hjälpprogram för att optimera din verksamhet eller förenkla hanteringen av gamla existerande system.
 • Mindre applikationer
  Mindre applikationer för att förenkla hantering/gränssnitt för dina användare eller kunder.

Webbprogrammering

 • Webbsajter
  Skapande av enklare webbsajter (dock ingen webbdesign).
 • Interna formulär
  Webbaserade formulär för enklare inmatning av uppgifter för dina användare eller kunder.

Support och övriga tjänster

 • Domänregistrering
  Registrering av internetdomäner.
 • Mallar
  Hjälp att skapa t.ex. Word-mallar.